İmza sirküleri nedir?

İmza örneğinin bulunduğu imza